Neden Biz?

Çünkü biz Türkiye’nin İLK Şiddetle Mücadele Vakfıyız ve şiddetin her türüyle mücadele ediyoruz.

Tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan saldırganlık, suç, şiddet, vandalizm, mobbing, aile içi ve akrabalar arası şiddet, töre cinayetleri, kan davaları, terör, çocuk ve kadın mağduriyetleri, madde kullanımı, intiharlar, göç ve göçlerin yarattığı zorlanmalar ve her çeşit diğer sosyal travmalar karşısında, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere kişilerin ruh, beden, akıl iyiliklerinin korunmasını güçlendirecek çalışmalaryapmak amacıyla kurulduk.

Bu genel amaç doğrultusunda, özellikle Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele Derneği trafından ortaya konan HEGEM MODELİ perspektifinde, etkin çalışmalar yapmak; sahada çalışan bilim insanları, bürokratlar, ilgili kişiler, kurumlar ve halk arasındaki yakınlaşmayı, dayanışmayı, birlikte iş görmeyi güçlü kılacak stratejiler, projeler geliştirmek ve uygulamak hedefimizdir.

İşbirliği Yaptığımız Kurumlar

 • TBMM
 • Cumhurbaşkanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Trabzon Valiliği
 • İstanbul Valiliği
 • Mardin Valiliği
 • Uşak Valiliği
 • Manisa Valiliği
 • Kocaeli Valiliği
 • Konya Valiliği
 • Edirne Valiliği
 • Giresun Valiliği
 • Çorum Valiliği
 • Amasya Valiliği
 • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
 • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı

Neler Yaptık?

 • TBMM Şiddet Araştırma Komisyonu Ceza İnfaz Kurumları saha çalışmasını 21 ilde yürüttük.
 • UNCICEF& Adalet Bakanlığı; "Etkin Hükümlü Projesi"ni 17 ilde yürüttük.
 • İkisi uluslararası nitelikte olmak üzere 11 yılda 11 kongre ve sempozyum gerçekleştirdik.
 • "Aile Eğitimi Seferberliği Projesi" yoluyla 10 yılda 250.000 Anne-Baba Eğitimine ulaştık.
 • Şiddet/suç konulu ulusal ve yerel düzeyde 130 Tv programına katıldık.
 • Türkiye'deki üniversitelere bağlı "Şiddetle Mücadele Merkezleri" kurulmasını sağladık.
 • Sakarya, Uşak, Cizre, Van, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Çorum, Giresun, antalya illerinde, "ÇOCUK ODAKLI SOSYAL RİSK HARİTASI PROJESİ"ni yürüttük.
 • Şiddet, Suç, Terör, İnsan ve Toplum konulu 42 bilimsel eser yayınladık.
 • İstanbul Avcılar; "Eğitimi Geliştirme ve Şiddetle Mücadele" projesini gerçekleştirdik.
 • İstanbul Eyüp, "Eğitim Yoluyla Şiddetin Azaltılması (İSKA 2012) Projesini gerçekleştirdik.
 • İstanbul Sarıyer, "Aile Eğitimi Seferberliği" projesini gerçekleştirdik.
 • İstanbul Bahçelievler; "Aile Eğitimi ve Şiddetle Mücadele" projesini gerçekleştirdik.
 • Eğitim Yoluyla Şiddetin Azaltılması ve Suçun Önlenmesi 2003-2023 Projesi kapsamında ülke düzeyinde 400 konferans ve seminer düzenledik.
 • Türkiye'de geçlerin şiddet algı, düşünce ve deneyimlerinin araştırılması konulu ŞİDDET SAHA ANKET ARAŞTIRMASI kapsamında 104.000 gence ulaşarak Cumhuriyet Tarihinin en büyük ŞİDDET ARAŞTIRMASINI gerçekleştridik.
 • Ceza İnfaz sisteminde bulunan hükümlü-tutuklu gençlerin şiddet algı, düşünce ve deneyimlerinin araştırılması konulu Şiddet Saha Anket Araştırması kapsamında 5.400 gence ulaşarak ŞİDDET ARAŞTIRMASI gerçekleştirdik.
 • Mardin Bilge Köyü Olayı üzerine kapsamlı bir saha çalışması yaparak kitaplaştırdık.
 • Mardin ili Genel Sosyal Risk Haritası Projesi yürüttük ve çalışmalarımızı kitaplaştırdık.
 • Mardin Şiddetle Mücadele ve Aile eğitimi Seferberliği SODES Projesini yürüttük.
 • Ceza infaz sisteminde yaklaşık 6.000 mahkumla birebir çalışmalar yürüttük.