Hegem Hakkında

Vakfımızın adı, ŞİDDETLE MÜCADELE VAKFI olup, kısa adı HEGEM Vakfı’dır.

Amacımız

Vakfımız şiddet, saldırganlık, suç, anarşi, terör, çete, cinsel istismar, ensest, mobbing, intihar eğilimleri, madde bağımlılığı, mükerrer suçluluk vb. konularda önleyici, iyileştirivi hizmet programları ve proje modülleri üretmek; bu bağlamda ilgili Bakanlıklar, yerel yönetimler, STK’lar, Üniversiteler, araştırma/uygulama merkezleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Bu genel amaç doğrultusunda, özellikle Hayatboyu eğitim ve Şiddetle Mücadele Derneği tarafından ortaya konan HEGEM MODELİ perspektifinde, etkin çalışmalar yapmak; sahada çalışan bilim insanları, bürokratlar, ilgili diğer kişiler, kurumlar ve halk arasındaki yakınlaşmayı, dayanışmayı, birlikte iş görmeyi güçlü kılacak stratejiler, projeler geliştirmek ve uygulamak hedefindeyiz.

Vakfımızın en önemli faaliyetlerini ilçe ve illerin sosyal risk, suç, mağduriyet, engelli, göç vb. durum haritalarını çıkartmak; okullarda şiddeti önleyici bir model olarak Akran Arabuluculuğu sisteminin yaygınlaşması projeleri yürütmek; gündelik yaşamda "suç korkusu olgusu" üzerine araştırmalar yapmak ve suç korkusuna yol açan risklerin azaltılmasına yönelik projeler oluşturmaktadır.

Vakıf Mütevelli Heyeti