Hegem Projeleri

Şiddet araştırmaları yapılması ve Sosyal Risk Haritası oluşturmaya çalışmamızın amacı; yerel kurum, kuruluş ve toplulukların, kendi öncelikli alanlarını, tehlike-tehdit olarak gördükleri olguları, olayları, kavramları, ama daha önemlisi bu tehlike-tehdit durumlarına yönelik beklentilerini, stratejilerini ve çözüm önerilerini açık bir şekilde ortaya koyabilmektir.

Projemizin temel amacı, İstanbul’daki çocuk ve gençlerin şiddet, istismar ve mağduriyet gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlılığının azaltılarak, onların eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere olan ilgisini ve erişimini artırmak, sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlamaktır.