Hegem Raporları

Bu bölümde yer alan HEGEM Raporları nicel ve nitel yöntemler üzerinden gidilerek özellikle; arşiv taraması, anket, derinlemesine mülakat, odak grup görüşmeleri ve gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır.
Çalışmalar, “tip” olarak saha çalışması olup temel konular, şiddet, genç ve aile güvenliğidir.