Türkiye Şiddet Haritası

Gençler Gerçekten Risk Altında mı?

Bu çalışma, dünyada ve ülkemizde giderek artan şiddet, saldırganlık, çocuk suçluluğu, çocuk mağduriyeti, madde bağımlılığı, intihar eğilimleri, vandalizm, sanal alem ve onun argümanlarının yarattığı travmatik etkiler vd. olumsuz durumlar karşısında, çocukların, gençlerin, ailelerin korunmasını güçlendirecek hizmetlerin daha etkin yürütülmesine ve çözüme yönelik yeni araştırma ve iyileştirme projeleri geliştirilmesine bilimsel alt yapı oluşturmak ve katkı sağlamak hedeflenmiştir.

İki yıl süren saha çalışmalarında ysklsşık 109 bin gence ulaşılarak birebir/yüzyüze anket uygulanmıştır.