Eğitim Yoluyla Şiddetin Azaltılması ve Suçun Önlenmesi Projesi

Eğitim Yoluyla Şiddetin Azaltılması ve Suçun Önlenmesi Projesi

Projemizin temel amacı, İstanbul’daki çocuk ve gençlerin şiddet, istismar ve mağduriyet gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlılığının azaltılarak, onların eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere olan ilgisini ve erişimini artırmak, sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak adına; Eyüp ilçesinde, risk altındaki bölgelerdeki dezavantajlı konumdakiler başta olmak üzere, çocuk ve gençlere ulaşmayı ve proje kapsamında yapılması planlanan faaliyetlerle onların psiko-sosyal ve kültürel açıdan sağlıklı, kendine güvenen bireyler olarak toplumsal hayata katılımları hedeflenmiştir. Bu bağlamda üzerine son derece önemli bir rol düşen ailelere yönelik olarak yapılacak anne-baba eğitimleri ve aile destek çalışmaları ile toplumsal farkındalık ve duyarlılığı artırmak hedeflenmiştir. Böylece çocuğun korunmasına, şiddet ve istismarın önlenmesine, çocuk-aile iletişiminin güçlenmesine büyük ölçüde katkı sağlanacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız tüm bu faaliyetlerle, erken müdahale ve şiddetin oluşmadan önlenmesine yönelik önleyici ve iyileştirici bir yaklaşımla, Eyüp ilçesi genelinde şiddet, suç, istismar ve mağduriyetin doğurduğu dezavantajlılığın azalmasına katkı sağlamak ve suçu oluşmadan engellemek amaçlanmıştır.

Projemizin faaliyetleri ile sırası ile; 1753 Arabulucu öğrenci yetiştirilmiştir. Bu eğitimi alan her öğrenciye arabulucu öğrenci sertifikası verilmiştir. Eğiticilerin eğitiminde kullanılmak üzere 2 eğitim programı, çocukların eğitiminde kullanılmak üzere 5000 adet kitap basılarak dağıtımı yapılmıştır.

Anne baba eğitimleri kapsamında eğiticinin eğitimi ile 17 personel, 41 rehber öğretmen ve kurumlarda çalışan 2 adet psikolog, sosyolog eğitilerek sertifika verilmiştir. Eğiticilerin eğitiminde kullanılmak üzere 1 adet eğitim programı hedeflenen 10000 anne ve baba; eğitimlerde anne babalara verilmek üzere 12000 rehber kitap ve 12000 adet anne baba kitabı basılmıştır.

Ayrıca Arabulucu öğrenci ve anne baba eğitimleri sonucunda öğrencilere ve ailelere uygulanan anketlerin analiz sonuçları beklenen değişimlerin ölçülmesi açısından oldukça belirleyici olmuş ve analiz sonuçları raporlaştırılmıştır.

Proje sonunda tüm proje faaliyetlerinin anlatıldığı, ulaşılan sayıların, bilimsel raporların yer aldığı 2000 adet proje kitabı basılmış, “Proje Kitabı” projenin en önemli somut çıktısı olarak yayınlanmıştır.

Proje sonunda hazırlanan proje kitabı, arabulucu lider öğrenci eğitim kitabı ve arabulucu lider öğrenci kitabı, anne baba eğitimi kitapları kargo ile Türkiye’de ki tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderilmiştir.